DOKUMENTY

Dokumenty

 

Każdy uczestnik obozu musi posiadać wypełnioną kartę obozowicza, którą dostarczyć należy najpóźniej na 10 dni przed planowanym turnusem (poprawnie wypełniona, może być dostarczona emailem - skan - wówczas oryginał należy dostarczyć w dniu wyjazdu wychowawcom lub kierownikowi obozu). Karta do pobrania poniżej. Umieszczamy również w celach informacyjnych: listę rzeczy, które należy spakować na wyjazd, regulamin ogólny obozowicza oraz instrukcje w przypadku konieczności podawania leków uczestnikowi Obozu (taką informację koniecznie należy umieścić w karcie obozowicza).

 

 

wyślij zapytanie

Pobierz kartę

karta obozowicza

 

Należy dostarczyć  na 10 dni przed turnusem

 

Dozwolony format pdf lub czytelny jpg

 

Oryginał dostarczamy najpóźniej w dniu wyjazdu

 

Brak wypełnionej i dostarczonej karty = brak możliwości udziału w Obozie

Pobierz listę

lista rzeczy

 

Dokładnie się z nią zapoznaj

 

Doradzamy aby czynność pakowania odbywała się wspólnie z Obozowiczem

 

Polecamy spakowanie się w max. dwie torby

 

Dodatkowo spakujcie rzeczy wg uznania

Pobierz regulamin

regulamin

 

Jest to ogólny regulamin organizacji obozu

 

Regulamin nie stanowi umowy

 

Wpłata zadatku jest akceptacją regulaminu

 

Z regulaminem powinien zapoznać się rodzic/opiekun prawny i obozowicz

® RaVKar Akademia